Dış Ticaret Uzmanı EKSPORTO
"Rekabet Gücünüzü Arttırıyor"

Uzmanlık Alanımız

Dış Ticaret

Lojistik Yönetimi

Gümrükleme

Eğitim Programları

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DTM-İGEME den "Yetkilendirilmiş Eğitimci Kurum" belgesi almanın gururunu taşıyoruz...

  • KOBİ nizin rekabet gücünü arttırmak,

  • Yüksek karla yurtdışı satışlarını arttırmak,

  • Bilgiye dayalı risksiz ve nitelikli iş yapmak,

    için sizi 2010 eğitimlerimize bekliyoruz...

Eksporto Eğitim ve Danışmalık Ltd Şti nin eğitim markası olan National Business Academy olarak ülkemizde Dış Ticaret konusunda en yetkili ve saygın kuruluş olan DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından uzmanlık sahamızda "Eğitimci Kurum" sıfatı ile yetkilendirildik.

------------

Dış Ticaret Yönetimi nitelikli, saygın ve kazançlı bir iş koludur. Ancak taşımış olduğu yapısal ve finansal risklerden dolayı işlemlerin her safhasında bilinçli ve kontrollü bir şekilde hareket edilmesini zorunlu kılar. Şirketlerde iş akışının profesyonelce yönetilebilmesi, büyümenin ve düşük maliyetlerle yüksek karlılığın sağlanabilmesi için tüm çalışanların bilgili, tecrübeli ve vizyon sahibi olmaları gerekir. Bu doğrultuda ilerleyen gelişime açık kurumların ilgili birimlerinde, mesleki yeterliliklerini aldıkları eğitimler ve Sertifikalar ile kanıtlayan profesyonellere yer ve sorumluluk verdikleri görülmektedir. Buna paralel olarak şirketlerin donanımlı kişilere olan ihtiyaçları her geçen gün daha da artmaktadır.

NBA Turkey'nin Dış Ticaret ve Lojistik alanında profesyonel olarak çalışan 824 kişi üzerinde yapmış olduğu araştırma sonucu, ankete katılanlardan %93'ü nün mesleki bir eğitim almadığını ortaya koyuyor. Aldığımız geribildirimler "çalışanların yaptıkları işi hala çevrelerindeki iş arkadaşlarından ve yöneticilerinden el yordamıyla ve amatörce öğrenmeye çalıştıklarını" söylüyor. Ayrıca bu süreçte kendilerine aktarılan eksik ve yanlış bilgiler nedeniyle çoğu kez hata yaptıklarını, zaman ve para kaybına sebep olduklarını gözlemliyoruz. Hepimizin yüzleşmek zorunda olduğu bu vahim tablo ülkemizde bu alanda faliyet gösteren şirketlerin büyük bölümünün işlerini bilgisizce, yüksek maliyetlerle ve ciddi bir risk altında yürüttüğünü gösteriyor.

Bu alanda yaşanan eğitim eksikliğinin yanında, bireylerin ve kurumların yaptığı yanlış ve yetersiz eğitim tercihleri de istenen hedeflere ulaşmanın önündeki en önemli engeller olarak karşımıza çıkıyor. Dış Ticaret ve Uluslararası Lojistik firmalarının dünya çapında saygın ve kazançlı bir konuma yükselebilmeleri için organizasyonlarının her kademesinde aynı sağduyulu ve profesyonel duruşu sergilemeleri gerekiyor. Çalışanlarının ve dolayısı ile şirketlerinin gelişimi için yapacakları her türlü eğitim ve eğitim kurumu tercihlerinde de gösterecekleri yaklaşım bu duruşu destekler nitelikte olmalıdır.

Dış Ticaret alanında ekonomik canlanmanın yaşandığı bugünlerde kariyerinize ve şirketinize yatırım yapmak, bir disiplin dahilinde uzmanlaşmak ve rakiplerin bir adım önünde olmak her zamankinden daha önemli bir konu haline gelmiştir. Bu yönde hareket eden bireyler ve kurumlar aldıkları sağlam temellerle sektörün iyileşmesine, gelişmesine ve yeniden şekillenmesine öncülük etme fırsatını da yakalamış olacaklardır…

NBA Turkey
National Business Academy

Hakkımızda  |  Dış Ticaret  |  Lojistik Yönetimi  |  Gümrükleme  |  Eğitim  |   İletişim  

© 2006 Eksporto Eğitim ve Danışmanlık Ltd Şti. Bütün hakları saklıdır.